31 Ağustos 2021 Salı

“BAŞKANIN MESAJI”

 

Kariyer hayatım boyunca sayısız girişimci, başkan, lider, CEO, kurum yöneticisi üst düzey yönetici kimliğine sahip, aynı zamanda hem kurucu hem de şirketinin genel müdürü olan çoğunu başarılı bulduğum, takdir ettiğim isimlerle çalışma şansım oldu. Aralarında başarısız olanlar da vardı. Başkalarının başarılı bulup benim kendimce başarısız bulduklarım da oldu. Sevilenler olduğu kadar ekibi tarafından pek takdir edilmeyen, iletişim gücü zayıf yöneticilere de rastladım. Onları, bazen uzun bazen de kısa süreli çalışma ortamında yakından gözlemleme şansım oldu. Bazılarından önemli ve verimli olacağını düşündüğüm özelliklerini aldım kullandım, hala da kullanıyorum. Bazılarını içimden kınadım, eleştirdim. “Günün birinde çalışma arkadaşlarıma ya da ekibimden herhangi birine bu şekilde davranmayacağım” dediğim davranışları aklıma yazdım, unutmamaya çalıştım. Bu hem olumlu hem de olumsuz nice özellikleri izlerken, onlardan çok şey öğrendim. Bu nedenle bende iz bırakan herkese müteşekkirim. Yani varlıklarına teşekkür ediyorum. Bildiklerim; işime ve bana katkı sağlayan birer unsura dönüşüyorsa bu başta ailem, eğitim yaşamım, mizacım ve aynı zamanda tecrübelerim ve bu tecrübelerimi yaşarken bana eşlik eden o nadide insanlar sayesinde oluştu.

 

Kariyer yolculuğumdan elde ettiğim deneyimle özellikle yönetim kademesinde yer alan isimlerin; geçmişte adanmışçasına çalışmış, hala tutku ile çalışıyor olmaları ve tutkularının başlıca ortak özellikleri olduğunu söyleyebilirim. Aslında bu noktadan sonra yazarken ben -di’li geçmiş zamanı şimdiki zamana çeviriyorum. Zira kendi ajansımı yönetip aktif olarak tüm markalarımız için iletişim danışmanlığı işimizi yürütürken -halkla ilişkiler doğrudan yönetimin fonksiyonlarından biri olduğu için- hali hazırda başarılı kurucu ve lider yöneticileri gözlemlemeye devam ediyorum. Hala şanslıyım, şanslı olduğum gibi onlarla kendimi geliştirmeye de devam ediyorum.

 

Yöneticinin ekip ve toplum içindeki neredeyse her sözü, her davranışı, kısacası her hali ekibi, çalışma arkadaşları, paydaşları, çözüm ortakları ve ürün ve hizmetleriyle hitap ettiği herkes için anlamlı mesajlar taşır. İletişim, insanın yaşamında kendiyle beraber getirdikleri ve davranışlarıyla başlarken hitabı ve kelimeleriyle devam eder ve sürer. Tutum ve davranışları, geçmişin izleri liderin vizyonunu bugüne taşırken o an ağzından çıkanları ve davranışlarını ya destekler ya da kişilerin gözünde sınava tabi tutar. Güvenilir bir lider güven vermeye ve iletişimin gücüyle motivasyonu sağlamaya önce en yakınlarından başlar. Geçmişinde biriktirdiği olumlu bir etki varsa çok önde, çok güçlü başlar. Buna kazanılmış itibar da diyebiliriz. Kendi itibarı, markanın itibarını destekler. Ekibi motive eder, her sürecine güç katar. Geçmişi, gelecek vizyonu ve davranış tarzıyla bugün tanımlanan 5. sevile liderlik sınıfına girebilmesi için vereceği mesajlar, altın anahtar işlevi görür. Liderin, başkanın, CEO’nun, yöneticinin tevazulu olabilme, geleceğin liderlerini yetiştirme amaçlı eğitme ve yönlendirme seviyesine yükselebilmesi için ana mesajları ve alt kırılımlarıyla birlikte tüm mesajlarını ve bunların oluşma süreçlerini yönetmesi gerekir.

 

 

Bir kurum sözcüsü mesajını, profesyonel PR ajansı ve tüm ekibiyle çalışırken bile önce kendi tortusu, getirdikleri ve hikayesiyle belirler. Ajans ya da iletişim danışmanı hizmet verirken kurucu ya da yöneticinin başarı öyküsü, markanın ürün ve hizmetlerinin kıymeti, katkıları, özellikleri gibi konular ekseninde elbette içerik ve mesaj belirler, teknik düzenlemeleri yapar. Ama kurucu ya da yöneticinin imzasıyla o mesajlar güçlenir ve etkili hale gelir. Ham hikâye liderden gelir. O hikâye yoksa eğer başkaları tarafından uydurulamaz, yazılamaz. Lider olmayı başaramamış biri söylemlerle, yazılan mesajlarla lider haline getirilemez. Getirilse bile-tarihte bunun örnekleri var- kısa sürer. Sürdürülemez. Asırlık çınarlara dönüşmüş şirketlerin kurucu ve yöneticileri hikayelerini en başta kendileri yaratan, bu hikâyeyi yaşarken ve birlikte üretirken önce insana odaklanan, duygulara ulaşmayı bilen kişilerdir. İnsanlar için ne söylendiğinden çok nasıl söylendiği önemlidir ilkesiyle neyi, kime, nasıl söylediğini bilen kişilerdir. Yönetici ancak bu şekilde algıyı yönetebilir. Çünkü iletişimi yönetmek, algıyı yönetmektir. İletişimi yönetmek, davranış biçimleri oluşturmak ve iş hedeflerine ulaşmak için en güçlü araçtır. Şirketlerin ve yöneticilerin yaşadıkları itibar sorunları, çoğunlukla kurumların ve kurum sözcülerinin kendilerini yeterince ifade edememeleri, iletişim sürecini gerektiği gibi yönetememelerinden kaynaklanmaktadır. Kurum sözcüsü, mesajını oluştururken gerçek bir hikâyeden yola çıkmalıdır. Bu hikâyenin üzerine inşa ettiği mesajlarında insanın kattığı değer tanımlanmalı ve bu değerin her zaman korunduğu belirtilmelidir. Bütün bunlarla birlikte ürettiğinin diğerlerinden farkı vurgulanmalı, sadece doğrularla ve son derece yalın bir anlatım diliyle kamuoyuna aktarmalıdır. Bu mesajlar çerçevesinde; üretici kimliğinin yanı sıra duygulara da hitap eden, toplumsal fayda gözeten, çevreyi ve yeryüzündeki tüm canlıları koruyarak geleceğe kalıcı izler bırakmayı misyon edinen bir kimlik oluşturulmalıdır.

 

Geçmişe dönüp baktığınızda bunu tek başına yapabilen liderlere rastlayabilirsiniz. Ancak bugünün koşullarında, bunun bir ekip oluşturulmadan yapılması oldukça zor görünüyor. Kurum sözcüsünün iletişim sürecini başarıyla yürütebilmesinin yolu, bu işi profesyonellere bırakmaktan geçiyor. İletişim sürecinin en kritik noktalarından birini oluşturan “Başkanın mesajı”, en az lider kadar kurumun ve markanın itibarını destekliyor. Siz de kurumunuzun, markanızın ya da şirketinizin varlığını, geleceğe doğru mesajlarla taşımak isterseniz biz buradayız. Gelin birlikte en doğru mesajlarınızı oluşturarak iletişim sürecinizi güvenceye alalım.

20 Mayıs 2021 Perşembe

Hakikatin önemsizleştirilmesi ve gerçeğin değeri

 Gelişim sürecinde ilhamını kültürden, sanattan ve iyi iletişim kuran yöneticilerin kişisel deneyimlerden alan markalar bir de dönemin ruhundan sıyrılıp iletişim süreçlerini güvenle ve sadece gerçekler üzerine kurarlarsa farklılaşıp, anlam yaratmaları eskisinden de kolay oluyor. Algı yaratma sürecinde biri bin değil yüz göstermeye çalışmak dahi markanızın iletişim sürecine zarar veriyor. Profesyonel PR sürecinde de gerçeklere dokunmamak, hatta onları özenle korumak gerekiyor. Günümüzde olduğu gibi hakikat önemsizleştirilirse siyasi liderlerin söylemlerinin hakikatle bir ilişkisi olmasının önemini yitirmesi gibi markaların da verdikleri mesajlar maalesef önemini, değerini yitiriyor.

 

Liderlik sırlarını okurken Mustafa Kemal Atatürk’ün tam da bu yazımın konusu olan gerçeğin değeri ve korunmasıyla ilgili tutumunu anlatan bir anısına rastladım. Sizlerle de paylaşmak istiyorum.

 

‘’Savaştan yıllar sonra bir ressam, Mustafa Kemal’e Sakarya Savaşı’nı gösteren bir tablo hediye etti. Kendisi, ön planda yağız bir savaş hayvanına binmiş olarak görünüyordu. Ressam tebrik beklerken, birdenbire Mustafa Kemal’in ‘bu tabloyu kimseye göstermeyin’ demesi üzerine şaşırıp kaldı. Kimse ne söyleyeceğini bilemiyordu. Mustafa Kemal açıkladı: Bu savaşa katılmış olan herkes bilir ki, hayvanlarımız bir deri, bir kemikten ibaretti. Bizim de onlardan arta kalır bir yerimiz yoktu. Hepimiz iskelet halindeydik. Atları da savaşçıları da böyle güçlü kuvvetli göstermekle Sakarya’nın değerini küçültmüş oluyorsunuz’’ dedi.* Bu satırlar Adnan Nur Baykal’ın Hümanist Kitap’tan çıkan Mustafa Kemal Atatürk’ün Liderlik Sırları adlı kitabından. Atatürk’ün hakikatin değerini anlatan bu tutumu üzerine yorum yapmaya gerek yok.

 

Dönelim günümüze ve yazıya konu olan kavrama… Birçok kaynakta hakikatin önemsizleşmesi döneminin Trump’ın ABD Başkanı seçilmesi ve İngiltere’nin AB’den çıkması ile birlikte başladığı vurgulanıyor.  Bu yeni dönemde olgular bir kenara bırakıldı, duygular kışkırtıldı. Hatta Trump kampanyasını ve seçimini tanımlayan kavram Post-truth yılın kelimesi oldu. Post-truth’un hakikat / doğru ötesi, gerçek ötesi, gerçeğin değersizleştirilmesi, hakikatin önemsizleştirilmesi olarak birçok tanımı yapılmış. Bir konuda kamuoyunu oluştururken, nesnel hakikatin daha az etkili olup, kusurlu mantıksal kurgular üretip bir de bunların izlenim, duygu ve algıların önde tutulması. Herkesin öznel gerçeği devreye girer ve istenildiği gibi sunulursa hakikatin önemsizleşmesi de kaçınılmaz olur. Oysa gerçek bizzat görülen, deneyimlenen, ölçülen, kayıt edilebilen, görüntülenen, bariz hakiki ve dolayısıyla da doğru olandır. ‘’Hakikatin önemsizleşmesi, yalan söylemekle eş anlamlı değildir. (Zarzalejos, 2017,s.11)  Yalanı bolca içerir ve ondan çokça yararlanır fakat, yalandan başka ve yeni bir şeydir. Yeni olan, siyasetçilerin yalanları ya da yalancılıkları değil kitlelerin buna verdiği tepkidir. (d’Ancona, 2017, s. 26) ‘’  Yalanın Siyaseti kitabında Yalın Alpay ise siyasi iletişim açısından böyle tanımlıyor gerçeğin değersizleştirilmesini.

 

Algıyı yönetmek iletişimi yönetmektir. Her tür iletişimde algı süreci inşa edilirken tüketicinin motive edilebilmesi ve onunla duygusal iletişim kurulabilmesi için en başta güven inşa edilmesi gerekir. İletişim algı yönetimi ile davranış biçimleri oluşturmak ve hedeflere ulaşmak için bir araçtır ve temelinde dürüstlük ve güven olmalıdır. Seslenilen kitlenin kültürü, değerleri ve tutumları göz önünde bulundurularak marka için bir strateji belirlenirken temeller gerçek ötesi söylemlerin üzerine oturtulursa, kitlelerin ikna edilmesi için nesnel verilerin kullanılması yerine duyguların coşturulması yoluna başvurulması ve bunun karşıdaki kitle tarafından kabul edilmesi gerçeklere değil algılara dayalı sahte bir evren üretir. Örnekleri Yalın Alpay Yalanın Siyaseti, 2018 adlı kitabında şöyle özetleyerek devam etmiş; ’’ Olgusal verileri dikkate almadan, doğrudan duygulara hitap eden görsel hileler, geleneksel ve sosyal medya aracılığıyla dolaşıma sokulmaktadır. Bunlar kışkırtıcı görseller taşıyan afişler, üzerlerinde propaganda amaçlı kasti oynamalar ve çarpıtmalar yapılmış, bağlamlarından kopartılmış fotoğraflar (bir mitingi daha kalabalık ya da daha tenha göstermek, başka bir ülkede yapılmış bir gösteriyi kendi ülkesinde yapılmış gibi sunmak, görseli temsil ettiğinden bambaşka bir temsiliyet çerçevesinde kullanmak gibi, televizyonlarda ya da sosyal medyada oynatılan tümüyle taraflı videolar gibi araçlar.’’ İletişim temellerinin sağlam atılabilmesi için, farklılaşarak anlam yaratabilmek için gerçeğin değerini bilmek ve onu korumak kurumun ve kişilerin öncelikli hedefi olmalı. Böylece kurumun çıkarları değil toplumun çıkarları en başta o gün, o dönem için, kurumun itibarı ise sonsuza dek korunmuş olur.

 

 

*Atatürk Denizinden Damlalar, Derleyen: Behçet  Kemal Çağlar, sayfa 193

7 Mart 2021 Pazar

İLETİŞİM SAHNESİNİN YENİ OYUNCULARI AKTİVİST CEO’LAR

 

Dünyanın olduğu gibi özellikle biz iletişimcilerinde gözü kendilerini markaları nezdinde “aktivist CEO” olarak tanımlayan lider ve yöneticilere odaklandı. Şu an okumakta olduğunuz yazıda geçmişe dönerek İstanboolTodayDergisi Ekim 2019 sayısında yer alan ‘’Markaların Zarif Yaka Çiçeği; Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri ve Dönüşen Dünya’’ başlıklı yazımda kısaca şu görüşe yer vermiştim: “Çok yakın gelecekte ‘Yararlılık İlkesi’’ni ürün ya da hizmetlerinin varoluş nedeni olarak benimseyen önce uluslararası markaları ve girişimcileri sahnede göreceğiz. Dünyanın gözünün üzerinde olduğu sorunları görmezden gelmeden bu sorunlara çare arayan, çözüme katkı sağlayarak üreten ve bunun için adeta yarışacak organizasyonlar artacak. Dijital çağ ile oluşan bu yeni düzen, ürün ya da hizmet üreten herkesin dünyayı, toplumları, çevreyi ve geleceği öngörerek koruyan, bütünün yararına organizasyonlar kurmasını ve üretmesini zorunlu kılacak. Hem yılların markalarının hem de yeni girişimcilerin yöneticilerinin bu perspektiften bakmaları rekabet ortamında kalıcı olmalarını, öne geçmelerini ve hatta global üreticiler arasına girmelerini sağlayacak. Kısacası yararlılık ilkesini benimseyerek üreten, markası için statik değil dinamik yenilenme süreci inşa edebilen, bugünün teknolojisini dünya standartlarında kullanıp yakın ve uzak gelecektekini öngörerek adapte olabilecek yetkinliklerini geliştirebilen ve yönetim fonksiyonlarından biri olan halkla ilişkiler faaliyetleri kapsamındabu çalışmaları kamuoyu ile cesurca paylaşabilen liderler ve girişimleri yeni dönemin markaları olacak. Dünya üretse de tüketse de onu koruyanların olacak.’’

 DÜNYANIN SORUNLARINI PAYLAŞTILAR

Çok geçmedi dünya ansızın, yeni tanıştığı bir virüs fırtınasıyla hızlı bir dönüşüme girdi. Ve pandemiden 6 ay kadar önce bu köşede yazdığım gibi bugünün dünyasında bir taraftan üretirken bir taraftan da dünya ve sorunları için çözüm üreten CEO’lar dikkat çekerek üretenler sahnesinde yerlerini aldılar. Hem de fısıldayarak değil, yüksek sesle alanlarını, projelerini duyurarak ve kendilerini ‘’Aktivist CEO’lar’’ olarak tanımlayarak… Elon Musk yenilenebilir enerji, Bill Gates global yoksulluk, Doug McMillon Walmart çevresel problemler, Warren Buffett gelir eşitsizliği, Edward Stack Dick silahlanma karşıtlığı, Brian Cornell LGBTIQ hakları alanlarında çözüm ürettiklerini ilan ederek adeta dünyanın sorunlarını paylaştılar.

Tamer Yakut’un T24’te 21 Şubat’ta yer alan yazısında Salesforce'un CEO'su Marc Benioff’un Wall Street Journal gazetesindeki analizine yer verilmiş. Analizine, "İki farklı CEO tipinin varlığına ikna oldum" sözleri ile başlayan Benioff, iki farklı grubu  şöyle çerçevelemiş. "Birinci grupta dünyanın görünümünü geliştirmeye kendini adayanlar yer alıyor. İkinci grupta ise hiçbir sorumluluk hissetmeyenler, sadece hissedarların menfaatlerine odaklananlar var. Geçmiş yıllarda CEO ve patronların önemli bölümünün ikinci grupta yer aldığına tanıklık ettim. Bu tipte yer alan liderlerin politikayla bütün ilgileri lobi şirketleri kiralamak, politikacıları etkilemeye çalışmak ve vergi konularında etkin olabilmekti. Hissedarlarına gösterdikleri ilgiyi çalışanlarına, topluma ve dünyaya göstermediler."

Ekonomist Milton Friedman’ın “Şirketlerin ana hedefi, karlarını maksimize etmektir’’ görüşünden, “Müşterilerin, çalışanların, tedarikçilerin ve toplumun da önceliklerini şirketlerinin hedefleri arasına koymak ve bunları gözetmek’’ boyutuna geçmek ve daha da önemlisi iletişim stratejilerinde bu alanı görünür olarak yerleştirerek ilerlemek, biz halkla ilişkiler profesyonellerini eskisinden de fazla heyecanlandırıyor.

Dünya ile birlikte bizde de durum hızlıca değişiyor. Duyarlı markaların yöneticileri kendi organizasyonlarında sürdürdükleri özellikle de sosyal değerlerin öne çıktığı, siyasi, ekonomik, toplumsal sorunlara karşı harekete geçen alan liderliğinin yükselişine bizi de tanık ediyorlar. Özel röportajlarında kendini ve ailesini aktivist olarak tanımlayan yöneticilere her geçen gün daha fazla tanık oluyoruz. Bu umut verici gelişme, iletişim dünyasına yeni ve güçlü oyuncular katıyor. Bundan böyle iletişim profesyonelleri markalar nezdinde kurum sözcülerinin etkin gücünü stratejilerinde daha güçlü yönetmek ve daha da etkili kullanmak zorunda kalacaklar. Çünkü aktivist CEO’lar sahnede daha fazla ışık isteyecekler. Dünya da onu koruyanlara bu aydınlığı cömertçe sunacak.

4 Mart 2021 Perşembe

KELİMELERİN GÜCÜNÜ SAVUNAN YARGIÇ

ABD'de 70 yılını hak mücadelesiyle geçiren feminist ikon ve 'eşitlik savaşçısı' yargıç Ruth Bader Ginsburg 18 Eylül 2020’de hayata veda etti.  Dokuz kişilik Yüksek Mahkeme'nin  kararlarında imzası bulunan, dokuz koltuktan birinin sahibi  Gingsburg kritik, çok büyük kararların yürürlüğe girmesini ve insanların kazanmadan kaybettikleri hakları geri alıp, yasa haline gelmesini sağladı.  Gingsburg 87 yıllık hayatının neredeyse 70 yılını hak mücadelesiyle geçirdi.  BBC’ye verdiği bir röportajında  başarısını mahkeme salonlarında azınlıkların sesini duyurma mücadelesi ve üstün hukuk bilgisinin yanısıra, kürsüde yaptığı savunma metinlerinin gücü, yazdığı itiraz dilekçelerinin netliğiyle kazandığını açıkça ifade etti. Bu gücü belki de Cornell Üniversite'sinde Avrupa Edebiyatı dersini aldığı Profesör Vladimir Nabakov sayesindeydi. Ginsburg röportajında yaptığı açıklamada kelimelerle doğru iletişimin gücünü, "Nabokov benim okuma şeklimi ve yazma yöntemimi değiştirdi. Kelimelerle resim çizilebileceğini ondan öğrendim. Doğru kelimeyi, doğru yerde, doğru sırada kullanmayı bana Nabakov öğretti. Bu bir düşünceyi değiştirmede inanılmaz bir fark yaratan bir yöntemdi" diye anlatıyordu.

Bir düşünceyi değiştirmede fark yaratabilmenin gücünü ancak kelimelerin gücünün ne denli önemli olduğunu kabul ederek anlayabiliriz. Farklı disiplinlerde başarılı olan isimlerin iletişimin gücüyle başardıklarını söylemlerinde vurgulamaları da bize her türlü başarıda iletişimin gücünün ne denli önemli olduğunu vurguluyor.  Pratikte iletişimin gücünden nasıl faydalanacağız? Bu yazıya sığdırabildiklerimizle birlikte bakalım. İnsanlar arasında ilişki güçlü bir iletişimle başlar.  Sylviane Herpin’in tanımladığı ilişkide dokuz ayrı kademe vardır. Başlangıçta bu dokuz ayrı kademeye bakmadan önce bizde  güzel bir söz var onu hatırlayalım. ‘’Boğaz dokuz boğumdur’’...  Bu söz diyor ki ‘’Bir sözü düşünüp taşınmadan, içimizden geçirmeden, kendi kendimize ölçüp tartmadan, doğuracağı sonuçları hesaplamadan, düzeltmeden söylememeliyiz. Ola ki istemediğimiz bir sözü ağzımızdan çıkarmış olabiliriz.’’ Ne tesadüf ki Sylviane Herpin’in de dokuz kademesi var ve şöyle sıralanıyor; Sizin düşündüğünüz, söylemek istediğiniz, söylediğinizi sandığınız, söylediğiniz, karşınızdakinin duymak istediği, duyduğu, karşınızdakinin anlamak istediği, anladığını sandığı, ve anladığı… Varın siz anlatın şimdi söylemek istediklerinizi…


Dili doğru kullanmak günlük hayatımızda olduğu gibi profesyonel hayatta ve bütün düşünme alanlarında doğru iletişimi kurmak adına çok önemli ve en başta geliyor. Bir cümlenin açık ve anlaşılır olması için öncelikle konuşulan dilin doğru kullanılması gerekir. Fakat dilin sadece kurallarına uymak yeterli olmaz. Aynı zamanda kavramların anlamca ifade etmek istediğimiz şeyi karşılaması gerekiyor. Aksi durumda iletişimle  doğru sonuca ulaşmak  mümkün olmuyor.  Çok okumak ve yazmak ifade gücümüzü geliştiriyor. TalentSmart tarafından bir milyondan fazla kişi üzerinde yapılan bir test, yüksek seviyelerde ve maaş kademelerinde olan kişilerin yüzde 90 civarında bir duygusal zekaya sahip olduğunu ortaya koyuyor. Bu insanlar beden dilinin önemini kavrayıp uygulayabilenler olarak dikkat çekiyor. Yanı sıra bede dilinin etkisi de işin içine giriyor.

İlişkide iyi bir yerde olmak keyif, mutluluk, huzur getirir. Bundan dolayı  iletişimin gücünü de kullanarak ilişkilerimizi yönetmek zorundayız. Şirketler de bunun üzerinde çok çalışıyorlar. İyi anlaşmış takımlar daha verimli, üretken oluyorlar.  Nerede olursa olsun iyi, güçlü ilişkinin içinde en başta güven var. Farklılıklara saygı göstermek, çeşitliliği hoş görmek ve bunun bir kazanç olduğunu bilmek var.  Yapıcı etkileşim, saygı, iyimserlik, aidiyet duygusu var. Güvenilir olmak sabıka yaratmamak, kötü iz bırakmamaktır. Bugün artık hepimiz davranışlarımızla kayıttayız. İnsanlar ve teknoloji ilişkimiz ve iletişimimiz esnasında sürekli kayıtta. Güvenden bahsediyorsak olağan dışı durumlarda dahi olmamız gereken yerde kalabilmek önemli, zira olaylar unutulur ama davranışlar ve bıraktığı iz kaydedilir, kolay unutulmaz. Bu yüzden güvenilirliği her koşul altında yerinde tutabilmek önemli. Açık, samimi, dürüst olmak da güveni besler. Yetkinlik ve şevkat de aynı şekilde kaliteli bir iletişimin kurulabilmesi için gereken güveni sağlıyor.  


2021 İLETİŞİM GÜCÜNÜZÜN PARLADIĞI VE YOLUNUZA IŞIK TUTTUĞU BİR YIL OLSUN


Peki iletişim gücümüzü hem sosyal hem de profesyonel hayatımıza olumlu yansıtacak ve başarıya ulaştıracak yaklaşımlara göz atalım: 

 1. Konuştuğumuz dili sözlü ve yazılı olarak doğru kullanmak, 
 2. Beden dilini doğru kullanmak,
 3. Güven vermek, 
 4. Farklılıkları kabul etmek ve değer olarak görmek, ötekileştirmemek, 
 5. Açık, samimi dürüst olmak, 
 6. Saygı duymak, yapıcı etkileşim 
 7. Şevkat dolu yaklaşmak, 
 8. Yetkinlik yani konumuzda yeterli olgunluğa ve bilgiye erişmiş olmak ve bunu yansıtabilmek, 
 9. İyi bir dinleyici olmak ve karşı tarafa beyaz bir sayfa olarak durabilmek,
 10. Gelişim alanlarımızı ve güçlü yanlarımızı bilmek  


2021 geçen zor seneden sonra hepimizin kendimizi yeni dünyaya uyarlama kapasitemizi keşfetmemizi sağladı. Yeni yıl iletişim gücünüzün parladığı ve yolunuza ışık tuttuğu bir yıl olsun…


Kaynaklar

* https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-54232626 26 Ekim 2020 Pazartesi

Lider misiniz, Yönetici mi?

 


Bir ekibi yönetmek için mutlaka lider özelliğine sahip olmak gerekir mi? Her yönetici lider midir? Kendini yönetemeyen biri ekibini yönetilebilir mi?

Peter F.Ducker ‘’Kendinizi Yönetmek’’ adlı kitabında şöyle diyor: ‘’Gerçek şu ki çok az insan bir işi nasıl yaptığının farkındadır.  Gerçekten de çoğumuz, farklı insanların farklı biçimlerde çalıştığını ve işleri farklı biçimlerde yerine getirdiğini bilmeyiz.’’

 

4 bin şirketle çalışma yürütüp 25 yılını 21.yüzyılda lider olmayı sağlayan şeyin ne olduğunu gözlemleyerek geçiren Roselinda Torres  bu sorusunun cevabını  başka sorular sormaya devam ederek bulduğunu söylüyor.  Mesela iş modeliniz veya hayatınızdaki bir sonraki değişimi tahmin etmek için nereye bakıyorsunuz, kiminle vakit geçiriyorsunuz, nereye seyahat ediyorsunuz, ne okuyorsunuz, potansiyel kopuklukları anlamak için nasıl değerlendirme yapıyorsunuz, tamamen hazırlıklı ve tedarikli olmak için bir şeyler yapmak üzere hemen nasıl karar veriyorsunuz, geçmişte size başarı getiren bir uygulamadan vazgeçecek kadar cesaretli misiniz, kişisel ve mesleki paydaş ağınızdaki farklılık ölçütü nedir, kendinizden çok farklı insanlarla iletişim kurma kapasiteniz hakkında ne düşünüyorsunuz?  Bu farklılıklar biyolojik, fiziksel, fonksiyonel, politik, kültürel ve sosyo-ekonomik farklılıklar olabilir. Yönetici ve lider arasındaki farklılıklar hakkında neler söylenmiş şöyle bir özetleyerek devam edelim ve öyle karar verelim gerçek bir lider misiniz yoksa yönetici mi?

 

Yönetici işletmenin içinde bulunduğu günü dizayn ederken lider aynı zamanda işletmenin geleceğini kurgular, dizayn eder ve içinde bulunduğu günü ona göre yönetir. Yönetmek bugüne, liderlik geleceğe yöneliktir. Yönetim bir kurumun amaç, değer ve hedeflerini saptama ve bunları gerçekleştirme; liderlik ise bir yön belirleme, çalışanların o yönde ilerlemelerini motive etme sürecidir. Liderlik  uzun vadeli, gelecek için plan yapmak ve onu hayata geçirmek için gereken ekibi kurarak yarın için yapılması gerekenleri planlamaktır.  Lider dünün rahat öngörülebilirliği değil bugünün gerçekleri ve aynı zamanda yarının bilinmeyen tüm olasılıkları için kendini hazırlayan insandır. Büyük liderlerin farklı olmaya cesaretleri vardır. Onlar gerçekten risk almak konusunda konuşmazlar, risk alırlar.

 

İnsanlardan ne isteyeceğini bilmek, zamanında geri bildirim vermek,  ilişki kurmak konusunda profesyonel davranmak ve ekip üyelerine güvenerek yetki vermek iyi liderliğin özellikleri iken güçle korkutarak yönetmek olumlu bir liderlik özelliği değildir.

 

Liderlik size inanları da ortak anlamlandırmaya katabilme yeteneğine sahip olmayı, ayırt edici ve harekete geçirici bir seslenişte bulunmayı ve güçlü değerler kümesini de içerecek şekilde dürüstlük duygusuyla hareket etmeyi gerektirir. Liderlik özelliği taşıyan insanlar kendini uyarlama kapasitesine sahiptir. Bu özünde uygulamalı yaratıcılıktır. Bu bir talihsizliği, yarattığı bütün streslerle birlikte aşabilmeyi ve o durumun içinden eskisinden de güçlü bir biçimde çıkabilmeyi sağlayan, neredeyse mucizevi denebilecek bir yetenektir. Bu beceri iki temel nitelikten oluşur; bağlamı kavrama yeteneği ve dayanıklılık. Bağlamı kavrama yeteneği çok farklı gruplardan insanların bir jesti nasıl yorumladıklarından, belli bir durumu bir perspektif içine yerleştirebilmeye kadar değişen, bir yığın faktörü hesaba katabilme yeteneği anlamına gelir. Bu olmadan liderler yollarını tamamıyla yitirirler,  etrafındaki insanlarla bağlantı kuramazlar. Dayanıklılık ise adı üstünde insanları yıkıcı koşullardan umutlarını yitirmeden çıkabilmelerini mümkün kılan direngenlik ve sağlamlık olarak tanımlanmıştır, Acar Baltaş’ın ‘’Bir Yolculuk Olarak Liderlik’’ adlı kitabında.

 

 

5. SEVİYE LİDERLİĞİ

İYİDEN MUHTEŞEME DÖNÜŞMEK

 

Bu seviyede lider kişisel tevazu ve profesyonel iradenin paradoksal bir birleşimi yoluyla dayanıklı bir büyüklük kurar. Aşırı bir kişisel tevazuyu yoğun bir profesyonel iradeyle harmanlayan bireye örnektir. Sessiz, sakin, ve kararlı  bir şekilde, motive etmek için ilham verici bir karizmaya değil, ilham veren standartlara dayanır. Alçakgönüllü ve inatçı, utangaç ve korkusuzdur. Bu konsepti kavramak için egosunun,  ebedi büyük bir ulus yaratma hırsının yoluna çıkmasına hiçbir zaman izin vermemiş olan Abraham Lincoln’ü örnek verebiliriz.

 

5. Seviye liderliğe tanınmış marka Gillette’nin 1975’den 1991 yılına kadar CEO’luğunu yapmış olan Colman M. Mockler’i de örnek verebiliriz. Nazik, neredeyse aristokrat bir tabiata sahip sıkılgan, ince bir adamdı ve utangaç, efendi tarzını hiç kaybetmedi. Yaşadıkları krizin her evresinde ‘’her zamanki işler’’ tutumunu sürdürdü. Colman M. Mockler’in dıştan görünen alçakgönüllülüğünü içsel bir zayıflığın işareti olarak yanlış anlayanlar en sonunda yenildiler. Sakin ama pes etmeyen biriydi. Her durumda sonunda galip geleceğine dair inancını sürdürdü.

 

5. Seviye Lider zorlayıcı bir alçak gönüllülük, kamusal övgülerden sakınma gösterir; asla böbürlenmez. Kendi hakkında konuşmaya zorlandıklarında ‘’Umarım kulağa çok önemli biri gibi gelmiyorumdur’’ veya ‘’ Başarılar konusunda kendime fazla pay çıkarabileceğimi sanmıyorum.’’ diyebilir.  Zorlayıcı  alçak gönüllüğü dikkat çeker.

 

Sessiz, sakin bir azimle hareket eder. Motive etmek için ilkesel olarak ilham verici standartlara dayanır, ilham verici bir karizmaya değil. Tutkuyu şirkete akıtır, kendisine değil. Kötü sonuçlarla ilgili sorumluluğu dağıtmak için, başka insanları, dış etmenleri veya kötü şansı asla suçlamadan pencereden dışarı değil aynaya bakar. İyiden muhteşeme dönüşümde mükemmel sonuçlar, net bir katalizör yaratır.

Ne kadar zor olursa olsun en iyi uzun vadeli sonuçları yaratmak üzere yapılması gereken her şeyi yapmak için tereddütsüz bir azim sergiler. Ebedi bir muhteşem şirket kurmak için standartlar koyar, daha aşağısına razı gelmez.  Ve bir sonraki neslin çok daha iyi olması için hedefler belirler.

 

Şimdi siz karar verin lider misiniz, yönetici mi?

 

 

 

KAYNAKLAR:


1.     HBR’S 10 MUST READS. Liderlik. Çev. Melis İnan. Mart 2018 İstanbul. Optimist Yayınları

2.     HBR’S 10 MUST READS. Kendinizi Yönetmek. Çev. Melis İnan. Eylül 2019. Optimist Yayınları

3.     Bir Yolculuk Olarak Liderlik, Acar Baltaş. Aralık 2018 İstanbul. Remzi Kitabevi.

 

 

 

 

 

 

 

17 Eylül 2020 Perşembe

*HEMEN HER ŞEYİN GELECEĞİ

 


Son 6 ayda yaşananlar yarını geçmiş olarak görmek ve yeni düşünme biçimlerini hızlıca harekete geçirmek adına yaşam dersi niteliğindeydi. En muhtemel olanı dikkatle takip etmeli ve hiç beklenmeyeni de hesaba katmalıyız artık. Geleceği öngörebilmek ve hazırlanılması gereken bir şey ya da kendi eylemlerimizi belirleyeceğimiz bir dünya olarak görmek durumundayız. Geleceğin neye benzeyebileceğini eskisinden daha çok merak edip ve görmeye çalışır olmadık mı? Bilimsel gerçeklikler ve öngörüler tükenince insanoğlu bilimsel olanın yanı sıra olmayandan da medet umarmış. Astroloji ilminin sözcülerinin popülerleştiğini fark etmemiz bu görüşü de desteklemiyor mu? O zaman gelelim hemen her şeyin geleceğine bakarken kendimizi nasıl korumamız gerektiğine… Biz geleceğe bakmaya çalışırken geleneksel ve sosyal medyanın beslendiği tüm kaynaklar, haber alabileceğimiz tüm mekanizmalar hareket halindeyken acaba hangileri güvenilir ve bize zaman kaybettirmekten çok zaman kazandırır?  


Geleceğe hazırlanabilmek için en önemli araçlarımızdan biri de kitle iletişim araçlarından, sosyal medyadan haber alabilmek aslında. Pandemi döneminde evimizde kaldık ama şükürler olsun ki hiçbirimiz habersiz kalmadık.  Gerek televizyonlardan gerekse sosyal medyadan öncelikle virüsle ilgili her haberi, bilgiyi takip ettik. Bu dönemin perspektifinden gelecek haberciliğine bakarsak bizleri neler bekliyor ya da haber alırken nelere dikkat etmeliyiz? Medyadaki manşetler çoğu zaman sansasyonel, kafa karıştırıcı ve gerçekten uzak tahminlerle dolu olabiliyor. Peki gerçek öngörü ve içgörüye nasıl ulaşacağız?

 

POST TRUTH-HAKİKATİN DEĞERSİZLEŞTİRİLMESİ

 

Aldığımız haberler ve bilgilerin doğruluğundan emin miyiz? Haberleri nasıl okumalı, değerlendirmeli ya da yaymalıyız? Bu konuda son dönemde gerçekleştirilmiş bir çalışma sonucunda yer alan görüşlerde Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus’un da dediği gibi; “Sahte haberler  virüsten daha hızlı ve daha kolay yayılıyor.” Beykoz Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Pınar Seden Meral ve Araştırma Görevlisi Münür İpek yaptığı çalışmada koronavirüsle ilgili yapılan yanlış haber ve bilgilerin hayatımızı virüsten daha fazla olumsuz etkilediğini ortaya koydu. Çalışmayla ilgili bilgi veren Doç. Dr. Pınar Seden Meral, “Hem kendi hem de toplumumuzun sağlığını korurken bilgilenmek önemli ancak bu dönemde bilgi almak için başvurduğumuz çoğu kaynağın ne derece doğru haber verdiğini bilmek ve dolayısıyla doğru bilgiye ulaşmak güç” diyor. Meral şöyle devam ediyor: “Elbette güncel soru ve sorunların  yanıtlarını öğrenmek için basından ve sosyal medya araçlarından medet umuyoruz. Çünkü korkuyoruz. Böylesi durumlarda korku, insanı felce uğratan ve aklını kullanmasına engel olan bir duygu. Günümüzün iletişim teknolojilerinin sunduğu olanaklarla bilgi, inanılmaz bir hızla yayılıyor. Ancak konularla ilgili yalnızca doğru bilgi ve haberler yayılmıyor. Sahte olduğunu çoğu zaman anlayamadığımız haberler de aynı hızla servis ediliyor. Bu da insanları araştırdıklarından korunmak ve de kaçınmak için kimi zaman yanlış yollara da itebiliyor.”

 “Güvenilir kaynaklardan bilgi edinin”

Koronavirüsün ülkemizde görülmeye başladığı günden bu yana hem geleneksel hem de dijital medya organlarında sayısız haberler yayınlanıyor. Sosyal medyada da tam bir içerik bombardımanı yaşanıyor. “Yayınlanan içeriklerin ve haberlerin çokluğu doğru bilgiye ulaşmada kaotik bir ortam yaratıyor” diyen Doç. Dr. Meral, sadece güvenilir kaynaklardan bilgi edilmesi gerektiğini söylüyor. Virüsün kökeni ve tedavisiyle ilgili yayınlanan haberlere kuşkuyla yaklaşılıp, bilimsel gerçekliğinin sorgulanması gerektiğini vurgulayan Meral, koronavirüsle ilgili yanlış bilgilerden nasıl korunmamız gerektiği konusunda şu önerilerde bulunuyor: “Video ya da ses içerikli kaynağından emin olmadığınız haberler yerine basılı gazetelerin haberlerini tercih edin. Gözden kaçan kimi durumlar olsa da, muhabirlerin haberleri teyit ve referansları kontrol etme mekanizması daha sağlıklı işler. Virüsle ilgili olduğu iddia edilen bir araştırmadan söz edildiğinde, mutlaka o araştırmayı bularak orijinal belgeyi inceleyin. Sosyal medya hesaplarınızda bir haberi paylaşmadan önce haberin doğruluğunu kendiniz araştırın ve ancak eminseniz paylaşın.”

 

İlginç bulgulara rastlandı

Beykoz Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Pınar Seden Meral ile Araştırma Görevlisi Münür İpek ‘koronavirüs haberleri’ ile ilgili yaptıkları araştırmalarda dünyayı yanlış yönlendiren haberler ve sonuçlarıyla ilgili de ilginç bulgulara ulaştı. Bu haberlerin her zaman yalan ya da  sahte olup olmadığından daha çok önemli olan nokta bireylerin bu haberlere karşı verdikleri tepkiler. Örneğin Covid-19’a yakalanan hastaların azımsanmayacak bir bölümünün hastalık öncesi ibuprofen içerikli ilaçlar aldığına ve bu tip ilaçların hastalığa yakalanma olasılığını arttırdığına yönelik çeşitli haberler yayınlandı. Hala tartışmalı olan bu konu bir tıp dergisinde ibuprofen içerikli ilaçlardaki bir enzimin Covid-19 semptomlarını birleştirebileceğine işaret edilerek ancak daha fazla çalışma ve bulguya gerek duyulduğuna ilişkin bilgi notuyla yayınlandı. Bu haberin ardından medyada ve sosyal medya gruplarında  ibuprofen içeren ilaçların listesi yayınlanarak, bu ilaçların kullanılmaması gerektiğine dair bilgiler kamuoyuna sunuldu. Dahası Dünya Sağlık Örgütü de önce ibuprofenin Covid -19 etkilerini kötüleştirebileceğini bildirerek, kullanılmamasını önerdi. Ancak daha sonra bu ifadesini geri çekti.

 
Yapılan paylaşımlara dikkat!

Sosyal medya hesaplarından yapılan bir paylaşım haberin ulaştığı insanları olumsuz etkiledi ve paniğe sürükledi. Paniğe neden olan haberde Milano’dan bir doktorun “Sokakta hep aynı çift ayakkabıyı kullanın ve evinizin dışında bırakın. Zira Çinliler virüsün 9 güne kadar yaşadığını öğrenmişler” bağlamındaki ifadesiydi. Kaynağı bilinmeyen bu paylaşımda yer alan doktor gerçek değil. Haber sitelerinde bir evcil köpeğin korona virüsüne yakalandığı ve bu virüs nedeniyle haber 18 Mart tarihinin gündemindeydi. Bu haber çeşitli haber sitelerinde yayınlandı ancak haberde yer alan köpeğin 17 yaşında olması ve evcil hayvandan insana Covid-19 bulaştığına dair bilimsel bir bilgi olmaması nedeniyle bu haberin de gerçekliği kuşku taşımakta.

19 Mart tarihinde bir ulusal gazetede yayınlanan “Avrupa’da korona yüzünden  gıda alışverişi karneye bağlandı” haberi de gerçeği yansıtmıyordu. Marketlerde gıda kalmaması nedeniyle alışverişin karneye bağlandığı ifade edilen haberde kaynak olarak Avrupa’da yaşadığı söylenen gurbetçi vatandaşların adları yazılsa da, Avrupa’da böyle bir uygulama olmadığı ve böyle bir açıklama yapılmadığı ortaya açıktı. 22 Mart tarihinde de  İran asıllı oyuncu Golshifteh Farahani’ye ait bir ses kaydı olduğu söylenen bir açıklama paylaşıldı çeşitli kanallar aracılığıyla. Saç kurutma makinesinin Covid-19’u yenmede etkili olduğunu anlatan bu ses kaydına göre ‘’saç kurutma makinesinin dört parmak mesafeyle burun altından yukarı tutulması gerektiğini, 30-40 saniye kadar buruna ve genize giden sıcak havanın, virüsten kurtulmayı sağlayacağı” iddia edilmekte. Yüksek oranda etkileşim sağlayan bu videonun toplumda tanınan yüzler  tarafından paylaşılması da içeriğe gösterilen ilginin daha da artmasına neden olmuş; ancak bilimsel olarak da doğru olmayan bu bilgi Golshifteh Farahani’nin kendi Twitter hesabında yaptığı açıklamayla sesin kendisine ait olmadığı ifade edilerek yalanlanmıştır.  Medyada yayınlanan sahte haberlerin dışında devlet kurumlarını kullanarak kamuoyunu bilinçli olarak yönlendirmek isteyenler de var ne yazık ki. Örneğin 16 Mart tarihinde Sağlık Bakanlığı logosu kullanan ve üzerinde gizli ibaresi bulunan bir belge sosyal medyada araçlarında paylaşıldı. Üzerinde 81 ile gönderildiği ibaresi olan bu belgeye göre salgın ile ilgili birtakım tedbirler alınıyordu. Ertesi gün Bakanlıktan yapılan açıklama ile bu belgenin sahte olduğu ve bu belgeyi dolaşıma koyan insanların bilinçli bir şekilde ortalığı paniğe sürüklemek istedikleri belirtildi.

 

Yanlış haberlerden korunma reçetesi!

·       Sadece güvenilir kaynaklardan bilgi edinin.

·       Video ya da ses içerikli kaynağından emin olmadığınız haberler yerine basılı gazetelerin haberlerini tercih edin. Gözden kaçan kimi durumlar olsa da, muhabirlerin haberleri teyit ve referansları kontrol etme mekanizması daha sağlıklı işler.

·       Haberin konusuyla ilgili olduğu iddia edilen bir araştırmadan söz edildiğinde, mutlaka o araştırmayı bularak orijinal belgeyi inceleyin.

·       Çözüm önerisi, tedavi gibi yöntemler sunan yayınlanan haberlere kuşkuyla yaklaşın, bilimsel gerçekliğini sorgulayın.

·       Sosyal medya hesaplarınızda bir haberi paylaşmadan önce haberin doğruluğunu kendiniz araştırın ve ancak eminseniz paylaşın. Haberi size gönderen kaynak sizin için güvenilir olsa bile, acaba ona kim gönderdi? Hep sorgulayın.

·       Haberde yer alan hikaye size inandırıcı gelmediyse ya da sahte kokuyorsa, herhangi bir bağlantıyı tıklamayın ve bu haberin daha fazla yayılmasını sağlayacak algoritmaları çalıştırmayın.

 

Belki de tekrar hatırlamamız gereken...‘’Hemen Her Şeyin Geleceği’’ adlı kitabında Patrick Dixon’un da söz ettiği gibi ‘‘Hayatın zaman kaybından başka bir şey olmayan ve inanmadığımız şeyleri okuyarak ya da yaparak,  günlerimizi boşa harcamaya değmeyecek kadar kısa olduğu ve nereye gitmemiz gerektiğini bilmemiz gerektiğiydi.’’

 

*Patrıck Dıxon, Hemen Her Şeyin Geleceği, baskı sayısı, basıldığı kent, Yayınevi, yayın yılı

29 Nisan 2020 Çarşamba

PANDEMİNİN İLK DERSİ ‘’DEĞİŞİM YÖNETİMİ’’

Korona herkesi kendi hayatının lideri olmaya zorladı. Değişim yönetimi, dayanıklılık, kendini uyarlama kapasitesi en başta kendi hayatının lideri olmayı başarabilen herkesi hızlandırdı. Liderlik kendi hayatımızın sorumluluklarını alabilme ve potansiyelimizi ortaya çıkarıp kullanabilmektir. Bu açıdan baktığımızda her birimizin başa çıkmakla sorumlu olduğu ortak bir sorun ve gelecek bizleri bekliyor. Bilinmezlikleriyle kaos ve öngördüklerimizle kriz olarak içinde yaşamaya başladığımız bu yeni dönemde plan yapmak da çok kolay değil. Birlik olmak ve fikir ayrılıklarını da anlamaya çalışmak belki bu dönemi daha kolay atlatabilmenin bir yolu olacak.

21. yüzyılın imkan ve kabiliyetleri ile düşünüldüğünde, bu denli etkili olan küresel salgın önümüzdeki birkaç yılda tüm büyük güçleri ekonomik sorunlar ve yıpranmış olan ülke itibarlarını onarmayla uğraşmaya zorlayacak. Korona en güçlü bildiğimiz ülkeleri ve beraberinde liderlerini de hazırlıksız yakaladı. Devletlerin güçleriyle orantılı olarak küresel salgınla mücadelesinde de farklılıklar var. Başta sağlık boyutu olmak üzere sosyal ve ekonomik etkileri ile tarihe geçecek ve düzeni değiştirecek bir dönem yaşıyoruz. Avrupa küresel salgının merkezi haline geldi. Ulusal sınırların güvenliği konusu virüsle başka bir boyut kazanarak dünyanın gündemine oturacak. Dönemin bilinmeyenleri çok ancak öngörebildiklerimiz de var. Kayıplar ülkelerin zafiyetlerini tüm çıplaklığıyla ortaya çıkarmaya hala devam ediyor. Halkların hükümetler, sağlık kurumları, şirketler ve iş dünyası ile ilgili algısı yeniden şekillenecek.

Bağışıklık pasaportu olmayan ülkelerarası seyahat edemeyecek deniliyor. Tüm bunlar en sık duyduğumuz  “Artık birçok şey eskisi gibi olmayacak” cümlesinin altını doldurur nitelikte.

İletişimde Covid -19 Etkisi
Elbette önce insan gelir. Biz bunu unutmuş muyduk acaba?  Önce hayatta kalmak ve sağlıklı olmak her canlı için ilk sıradadır. Markalarsa ürettikleri ürün ve hizmetlerle insan yaşamının sürmesine yardımcı olan sistemin parçalarıdır.
Bilinmezlikleriyle bir kaos ve az bilinirlikleriyle de böyle bir kriz durumunda ve önümüzdeki dönemde markalar ne yapacak? Yarın hayat normale dönse işletmeler çalışanlarıyla kaldıkları yerden hemen başlamaya hazır mı? Birlikte öngörülenlere bakalım mı? Gusta Research’un hazırladığı başarılı bir çalışmadan ‘İletişimde Covid -19 Etkisi’ araştırmasından seçtiğim bazı öngörülere göre; 1. Dijitalleşmeyen marka ve kurumlar işin dışında kalacak.
 2. Serbest çalışma oranı hızla artacak ve şirketlerdeki organizasyon şemasına ‘evden çalışan’ personel dahil olacak.
 3. Planlamalar daha kısa dönemler için yapılacak.
 4. Çalışanların performans ölçümleme yöntemleri değişecek.
 5. Çalışma rutinlerimiz değişecek.
 6. Evlerdeki mimariye ‘çalışma odası’ eklenecek.
 7. Her marka ve her kurum şeffaflığını kanıtlamak durumunda kalacak. Şeffaflık göstergelerini ortaya koyacak dijital kanıt yöntemleri geliştiriliyor.
 8. Online eğitim hızla yaygınlaşacak. Kültür merkezlerinde, kütüphanelerde, havalimanlarında, alışveriş merkezlerinde online eğitimler ve online sınavlar için kullanılmak üzere bireysel alanlar oluşturulacak.
 9. Para için değil dünya için ve yaşanabilir bir dünyaya katkı sağlamak için çalışılacak.
 10. ‘Tüketici' varlık nedenimizin ‘destekçisi’ olarak tanımlanacak.
 11. Organik gıdaya yönelim hızla artacak.
 12. Evde tarım yöntemleri çoğalacak.
 13. 3D yazıcılarla gıda üretilecek.
 14. Sözleşmeler ve sigorta kapsamları değişecek.
 15. Yeniden SWOT analizi yapılacak. Dünkü güçlü yanlarımız bugün hala aynı güçte olmayabilir. Dünkü zayıf yanlarımız da bu süreçte çok değişti ve belki de başka zayıf yanlarımız var artık....
 16. Artık eskisinden daha fazla sosyal sorumluluk, değer vizyonu, doğaya, gezegene saygı ve çalışanlarımızı korumak üzerine yoğunlaşıp yeni stratejiler belirleyeceğiz.


Yani değişimi biz yöneteceğiz! Yeniden ‘önce insan’ diyeceğiz...

Derya Aslan
CitiPR Genel Koordinatörü
Beykoz Üniversitesi MYO Öğretim Görevlisi


“BAŞKANIN MESAJI”

  Kariyer hayatım boyunca sayısız girişimci, başkan, lider, CEO, kurum yöneticisi üst düzey yönetici kimliğine sahip , aynı zamanda hem ku...